Hia Brabant

SAMENLEVEN DOE JE MET ELKAAR…

phoca_thumb_l_fotoshoot-1001km-ldo005


Beste Bruggenbouwer Sazan Melko.

De sociale cohesie-activiteiten van HiaBrabant variëren van vrouwen empowerment tot armoedebestrijding en van buurtnetwerk tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In samenwerking met verschillende instanties Thebe thuiszorg, Honingraad, GGD, Vrouwenplatform en IWMO.


BREDATAAL.

Niet-commerciële taalaanbieders in Breda

ABC – NL-taallessen voor het dagelijks leven, ATEA, Bibliotheek Breda, Gilde De Baronie, HIA Brabant, IWMO, Kellebeek College, Stichting Social Work Breda


, SNV Brabant Centraal, Stichting TAALBUS, Taalles Olympia, Stichting Theehuis Heuvel, Volksuniversiteit, Vrouwenstudio Amalia en Maxima, Welkomsttaal Commerciële aanbieders: Agens, DiversCity, Mavie NT2, Voorwaartz, Status College


Verwijzende organisaties

Stichting Vluchtelingenwerk, Anna-Huis, Gemeente Breda, Wij, Mee, COA, Centrum voor Jeugd
en Gezin, Mondiaal Centrum, Surplus, Coöperatie ONS, IMW, buurt- en wijkhuizen


Overige organisaties

Vrijwilligersacademie (deskundigheidsbevordering, trainingen)
Stichting Taal voor het Leven (Leermiddelen, deskundigheidsbevordering)
Stichting Lezen en Schrijven (Leermiddelen, deskundigheidsbevordering)
Breda voor Elkaar (hulpvraag / vacatures / vrijwilligers)
Humanitas Academie (deskundigheidsbevordering, trainingen)
BredaActief
Stichting De Nieuwe Veste

Lees meer…