Inburgering

  • Inburgering
  • Breda Taal

Doelstelling project:

Inburgeren is niet alleen een kwestie van het leren van de Nederlandse taal.
Het is ook het gebruik ervan. Het spreken van Nederlands bevordert het inburgeringtraject.
Wat de inburgeraar in het theorie leren in praktijk gebruik van maken, sociale isolement te voorkomen, kwaliteit van inburgeraar verhogen, ondersteunen met hun zoektocht naar een werk of vrijwilligerswerk om in aanraking met de anderen te komen, in aanraking met Nederlandse cultuur door de beide cultuur bij elkaar brengen.

 

Het project kent drie doelen:

  1. De effectiviteit van inburgering verhogen door de taal te oefenen in de praktijk.
  2. Bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving door inburgeraars en taalcoaches aan elkaar te koppelen.
  3. Door de vrijwillige inzet van taalcoaches de betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisatie bij inburgering stimuleren.

Doelstelling van de organisatie:
Participeren, integreren in de Nederlandse maatschappij, sociale cohesie bevorderen.

 

Breda Taal 2015

Vrijwilligers organisatie/ non profit organisatie

Doel:

Het doel van de taal coaching is dat er op individuele begeleiding in de Nederlandse taal. Positieve ontwikkeling op de taalontwikkeling van allochtone Nederlanders.

Soort aanbod:

Taallessen een op een.

Taalles in een groep.

Taalondersteuning  sociale cohesie.

Cv training

Ondersteuning in zoeken naar werk.

Voorlichting

 

Frequentie en tijd:

Wekelijks 2 uur.

Kosten

5 euro per jaar.

Plaats

Breda

Informatie:

www.hiabrabant.nl

e-mail is info@hiabrabant.nl

 

telefoon

06-14961609/076-7630417